Svetainės naujienos

Mokymasis, kuris teikia malonumą

 
Picture of Violėta Deksnienė
Mokymasis, kuris teikia malonumą
by Violėta Deksnienė - Monday, 24 October 2016, 10:31 AM
 

Kasdienė kintanti aplinka skatina ieškoti naujų formų ir metodų. Sukūrėme Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektą ir pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp suaugusiųjų mokymo centro ir Rokiškio lopšelio-darželio "Varpelis". Šis naujas reiškinys sudomino pakankamai didelį skaičių suaugusiųjų. Galime pasidžiaugti besimokančiųjų noru įgyti vidurinį išsilavinimą bei aktyvų dalyvavimą neformalioje veikloje. Mokymosi procesas tapo patraukliu, atitinkančiu besimokančiojo poreikius. Projekto metu sukurtos veiklos yra labai artimos organizacijų strateginiams tikslams ir uždaviniams. Todėl tai tapo papildomu įrankiu juos įgyvendinti. Šiame suaugusiųjų mokymo centro ir vaikų lopšelio-darželio bendradarbiavimo modelyje, centre atsiranda suaugusysis ir vaikas. Toks derinys praplečia mokymosi visą gyvenimą veiklų spektrą, leidžia lengviau pasiekti suaugusįjį, pasiūlyti jam pagal poreikius atitinkantį mokymąsi neatitraukiant jo nuo šeimos, neišvedant iš komforto zonos. Mokymąsis vyksta besimokančiajam artimoje, patogioje aplinkoje ir tai suteikia pasitikėjimo, malonumo jausmą. Projekto metu pateikta apklausa parodė suaugusiųjų mokymosi poreikius, kurie besimokantiesiems yra reikalingi čia ir dabar tam, kad jie galėtų lengviau integruotis nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Atsižvelgiant į jų poreikius ir šiuo metu socialinės aplinkos diktuojamas sąlygas buvo sudarytos  neformaliojo švietimo programos, kurios padės dabarties asmeniui įgyti reikalingų kompetencijų. 2016 metų lapkričio-gruodžio mėnesiais besimokantiesiems ir ugdytinių tėveliams bus organizuojami nemokami lietuvių kalbos rašymo įgūdžių tobulinimo, integruoti anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo, pilietinės bei tautinės savimonės ugdymo kursai. Mokymų programa ir savarankiško mokymosi medžiaga bus patalpinta Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro virtualaus mokymosi Moodle aplinkoje.